Skip to main content

Publicita

18. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Aplikace – výzva I.
Název projektu: Výzkum a vývoj aplikace epoxidových pryskyřic v nábytkářské výrobě s cílem zvýšení efektivity výrobních procesů a užitných vlastností  nábytku a interiérových doplňků
popis projektu zde

17. Operační program
Název projektu: Návrh nábytkové produktové řady bytových šaten
popis projektu zde

16. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – V. výzva – Digitální podnik
Název projektu: Digitální podnik NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
popis projektu zde

15. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
Název projektu: Pilotní vývoj základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP
popis projektu zde

14. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Technologie – Výzva IX
Název projektu: Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. – část 2
popis projektu zde

13. Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Zavádění genderových opatření do firemní praxe
popis projektu zde

12. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Technologie – Výzva VII
Název projektu: Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
popis projektu zde

11. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Inovace – Výzva III
Název projektu: Inovace výroby nábytkové řady SCARF
popis projektu zde

10. Operační program Podnikání a inovace – Rozvoj – Výzva III
Název projektu: Pořízení nové generace technologických zařízení zvyšujících efektivnost procesů
popis projektu zde

9. Operační program Podnikání a inovace – program ICT v podnicích – výzva III
Název projektu: Realizace aktivit ICT vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NADOP
popis projektu zde

8. Operační program Podnikání a inovace – ICT v podnicích
Název projektu: Realizace aktivit ICT vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NADOP
popis projektu zde

7. Operační program Podnikání a inovace – Školící střediska
Název projektu: Školící středisko zaměstnanců společnosti NADOP
popis projektu zde

6. Operační program Podnikání a inovace – Poradenství
Název projektu: Poradenské služby pro zavádění inovací ve společnosti NADOP
popis projektu zde

5. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti NADOP
popis projektu zde

4. NIS-informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku
popis projektu zde

3. Operační program Podnikání a inovace – program ICT v podnicích
Název projektu: Zavádění, rozšíření a modernizace ICT ve společnosti NADOP
popis projektu zde

2. Operační program Podnikání a inovace – program Marketing
Název projektu: Marketingové aktivity pro posílení a rozšíření exportních aktivit společnosti do zemí Severní Ameriky
a západní Evropy
popis projektu zde

1. Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ ) GS PROFESE
Název projektu : Prohlubování kvalifikace zaměstnanců společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
popis projektu zde