Skip to main content

OP7

Operační program Podnikání a inovace – Školící střediska

Název projektu: Školící středisko zaměstnanců společnosti NADOP

Název programu – podprogramu: Školicí střediska – Výzva II
 
Základní údaje o projektu:
Projekt je zaměřen na výstavbu školícího střediska s plochou cca 200 m2, které bude v převážné míře využíváno pro zaměstnance společnosti NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s. k jejich  dalšímu vzdělávání. Cílem je podpořit budování infrastruktury společnosti určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů zlepšením kvality zázemí pro vzdělávání , jeho organizaci a řízení personálních činností a všech dalších aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských zdrojů. Jedná se o  THP pracovníky i  o pracovníky dělnických profesí. Projekt je realizován jako samostatná  dostavba  – nástavba administrativně-provozní budovy společnosti, která je v majetku společnosti. V těchto prostorách bude vybudováno několik školicích místností včetně sociálního zázemí. Místnosti budou vybaveny všemi nezbytně nutými pomůckami potřebnými k tomu, aby jednotlivé školící a vzdělávací aktivity mohly probíhat  účelně a efektivně  a  vzájemně se nenarušovaly. Zaměření školícího střediska bude v převážné míře pro teoretickou výuku s využitím moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky.
 
Termín realizace 5/2010 – 4/2013
 
 
Dne 11.6.2012 byl ukončen termín pro podání nabídek.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

THE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT  IN YOUR FUTURE