Skip to main content

OP8

Operační program Podnikání a inovace – ICT v podnicích

Název projektu: Realizace aktivit ICT vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NADOP
 
Název programu – podprogramu:
ICT v podnicích – výzva III – prodloužení
 
Základní údaje o projektu:
Projekt je zaměřen na realizaci aktivit, které souvisí se zvýšením konkurenceschopnosti společnosti. Ty spočívají v pořízení nových systémů  a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií  na výrazně vyšší kvalitativní úrovni a  rozvoji technické infrastruktury souvisejících s rozšířením výrobního sortimentu společnosti o nové a inovované výrobky a významnou změnou procesních činností a  výrobních postupů realizovaných  v celém průběhu získání a realizace zakázky.
 
Doplňující popis projektu:
Vlastní aktivity spočívají v zavedení nových řídících a aplikačních CAD/CAM systémů, aplikaci nových systémů podporujících řízení obchodních  a marketingových vztahů se zákazníky a s tím souvisejícího HW vybavení a služeb. Celý  komplex  aktivit realizovaných v souvislosti s tímto projektem umožní společnosti  významným způsobem zefektivnit činnosti související s procesem výroby nábytku, zavést do své nabídky nové  výrobky, rozšířit okruh zákazníků, snížení jednotkových nákladů, zkrácení výrobních a přípravných procesů a zlepšení výrobní pružnosti.  Veškeré tyto aktivity přispěj výrazně  ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
 
Termín realizace 5/2012 – 12/2014

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

THE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT  IN YOUR FUTURE