Skip to main content

OP13

Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Zavádění genderových opatření do firemní praxe

Trvání projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020

Příjemce: InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s.; partnerské organizace: BKP GROUP, a.s., C.S.O., spol. s r.o., Českomoravská recyklační společnost s.r.o., EMBRE, s.r.o., NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Hlavním cílem projektu je zlepšení uplatňování rovnosti žen a mužů v pěti firmách Zlínského a Jihomoravského kraje prostřednictvím implementace doporučení vzešlých z genderových auditů provedených ve firmách v posledních šesti měsících. Zavádění doporučení na změny povede ke snižování rozdílů žen a mužů (např. genderová nerovnost ve vedoucích pozicích), nastavení transparentních podmínek (např. mezd) a k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života zaváděním flexibilních forem práce.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.