Skip to main content

OP6

OP Podnikání a inovace – Poradenství

Název: Poradenské služby pro zavádění inovací ve společnosti NADOP

Předmětem realizace projektu je nákup poradenských služeb souvisejících s inovacemi – s návrhem a následným zavedením těchto změn a procesů ve společnosti NADOP. Jedná se o procesy zaměřené na zavedení inovací výrobku, zkvalitnění a zefektivnění organizačních a procesních činností souvisejících se zakázkovou výrobou nábytku s vyšší přidanou hodnotou, což umožní žadateli zvýšení konkurenceschopnosti. Toho lze dosáhnout zlepšením kvality a dostupnosti poradenských služeb v těchto oblastech v rámci realizace tohoto projektu.

Termín realizace: 3/2011 – 2/2012

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

THE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT  IN YOUR FUTURE