Skip to main content

OP4

NIS-informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku

Společnost NADOP se podílí na řešení části projektu výzkumu a vývoje MPO ČR č. FR-TI1/050 s názvem “NIS – informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku”. Hlavním řešitelem projektu je Mendelova zemědělská a lesincká univerzita v Brně.

Cíl projektu:
Vytvoření jednotného otevřeného informačního systému požadavků na nábytek za účelem podpory inovací a vývoje produktů malých a středních podniků oboru. Obsahem budou požadavky na produkty – technické kvalitativní znaky produktů, technická jakost a zkoušení výrobků, bezpečnost výrobků, ergonomické, antropometrické požadavky, aplikace výrobků v interiéru a ekologický design. Systém umožní zásadní úsporu nákladů v logistice přípravy výroby malých podniků, poskytne informace prodejcům a současně orgánům státní správy (ČOI, justice). Informační systém umožňuje jeho implementaci do stávající technologie řízení a jeho upgrade na vyšší úroveň bez nároků na další finanční zdroje podniků, dále umožní kvalifikační růst zaměstnanců. Jednoznačně podpoří konkurenceschopnost českého průmyslu v rámci evropského, ale i světového exportního prostoru. Systém nastartuje a vytvoří významnou podporu inovací a vývoje v malých a středních podnicích, které nemají zdroje pro vlastní vývojové a inovační aktivity.

Projekt bude realizován v období 2009 až 2013 a společnost NADOP se zabývá následujícími oblastmi:
•    Ověřování vstupních dat pro NIS pro zadaného typologického reprezentanta nábytku
•    Ověřování vstupních dat NIS v přípravě výroby typologického reprezentanta nábytku
•    Výroba prototypu typoligického reprezentanta nábytku na základě podkladů NIS
•    Ověření a doplnění požadavků na balení nábytku