Skip to main content

OP2

Operační program Podnikání a inovace – program Marketing

Název: Marketingové aktivity pro posílení a rozšíření exportních aktivit společnosti do zemí Severní Ameriky a západní Evropy
 
Cílem projektu je prostřednictvím vhodných nástrojů posílit a rozšířit exportní aktivity společnosti NADOP směrem k zemím Severní Ameriky – Kanada a zemím západní Evropy . Prostředkem k naplnění tohoto cíle jsou plánované marketingové aktivity, sběr marketingových dat, tvorba propagačních materiálů, účast na několika výstavách v zahraničí a propagace prostřednictvím internetu.

Termín realizace : 5/2008 – 4/2009

Tento projekt je podpořen ze zdrojů Strukturálních fondů EU a prostředků státního rozpočtu ČR.