Skip to main content

OP11

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Inovace – Výzva III Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Technologie – Výzva VII

Název projektu: Inovace výroby nábytkové řady SCARF

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008831

Trvání projektu: 1/2017 – 8/2019

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Příjemce: NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Předmětem projektu je zavedení výroby nábytkové řady SCAF, která se vyznačuje změnou konstrukční koncepce v podobě nahrazení konstrukce se spoji na kolíky na konstrukci spojů na pokos pod úhlem 45° a využitím kompaktní odlehčené desky (užitný vzor č. 28118). Společnost NADOP se v rámci realizovaného VaV zaměřila se svými partnery na využití spoje na pokos v oblasti průmyslové výroby nábytku při současném dosažení vyšších užitých vlastností jednotlivých výrobků a posílení designu výrobků.

Cílem projektu je zavedení inovativní výroby nábytkových dílců do výroby, které ve spojení s licenčním využitím průmyslového vzoru na odlehčenou kompaktní desku, umožní uvést na trh novou nábytkovou řadu SCARF. Jednotlivé nábytkové díly budou dosahovat vyšších mechanických vlastností (odolnost) při současném snížení celkové hmotnosti jednotlivých nábytkových dílců.

Výstupem projektu bude uvedení nové produktové řady SCARF na trh, která se bude vyznačovat unikátním způsobem využití spojů na pokos při výrobě jednotlivých nábytkových dílců (korpusů). Tento způsob výroby nábytku není na území střední a východní Evropy využíván ze strany průmyslové výroby nábytku (jen při individuální zakázkové výrobě), na trzích západní Evropy je tento postup výroby využíván výjimečně u velkosériových výrob. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií