Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie - Výzva VII
 
Název projektu: Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014285

Trvání projektu: 5/2018 – 9/2019

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Příjemce: NADOP - VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

 

Předmětem projektu je digitální transformace projektů v podobě pořízení nového software systému určeného pro řízení výroby. Především se jedná o rozvoj v oblasti automatizace a digitalizace výrobních procesů. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele. 

Podstatou projektu je zefektivnění výroby prostřednictvím digitální transformace projektů pomocí pořízení nového software systému určeného pro řízení výroby. Hlavním úkolem je zjednodušení a zrychlení všech výrobních procesů a odbourání velkého množství manuální práce. Software musí umět naimportovat data z Excelu do databáze stroje, musí umět otevřít předdefinovaný adresář se zakázkami, po výběru dané zakázky musí soubor se zakázkou přejmenovat (přidat datum zpracování) a přesunout soubor do dalšího nadefinovaného adresáře, dále musí umět vytvořit aplikaci pro úpravu vstupních dat zadaných do výroby s požadavkem na vygenerování samostatných souborů s daty pro olepovací stroj STEFANI, nářezové centrum GABBIANI a SCHELLING dle jednotlivých zakázek. Další nutností nového software je vytvořit aplikaci pro řízení skladu nakoupeného plošného materiálu, program musí evidovat plošný materiál v nakoupených paketech (samostatných balících po typech materiálu), musí umožnit vytvořit skladové pozice a skladová místa pro naskladnění paketů. 

Důsledkem provedení navrhované digitální transformace dojde ke zrychlení a zjednodušení všech výrobních procesů a tím samozřejmě k větší výkonnosti společnosti a k nárůstu zakázek, které bude možné rychleji zpracovat. Tím přibude více spokojených zákazníků a zároveň se zvýší zisk společnosti. Ta bude moci nadále investovat do svého rozvoje a zlepšování. 

V rámci realizace projektu společnost plánuje uskutečnit digitální transformaci projektů v podobě pořízení nového software systému určeného pro řízení výroby. Klíčovým záměrem je vzájemné propojení výrobních i nevýrobních řídících částí do jednoho komplexního celku s napojením na další současné systémy používaných v procesech zakázkové výroby.  Nově bude do plánovaného rozvoje digitalizace společnosti zahrnuta rozšířená funkcionalita IOT (internet věcí) o nové systémy, které budou komplexně řešit problematiku efektivního řízení, správy, zpracování a přípravy výroby a zároveň budou sledovat a vyhodnocovat ekonomickou efektivnost jednotlivých zakázek. Realizací projektu dojde k propojení pořizovaných i stávajících technologií obousměrnou komunikací do výrobního procesu. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií