Operační program Podnikání a inovace – Rozvoj - Výzva III
 
Název: Pořízení nové generace technologických zařízení zvyšujících efektivnost procesů
 
 
Projekt je zaměřen na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry zvyšující efektivnost procesů s cílem dosažení rostoucího výkonu a konkurenceschopnosti společnosti. Jedná se o pořízení strojů na výrazně kvalitativní a technické úrovni, které doplní stávající technologické zařízení a umožní tak provádět jednotlivé procesy výrazně produktivněji a ekektivněji.

Jedná se o pořízení nových NC technologických zařízení pro efektivní a kvalitní zpracování nábytkových dílců, které společně s již existujícími zařízeními umožní výrazné kvalitativní zlepšení a kapacitní navýšení produkce a procesů souvisejících s výrobou nábytku. Pořízení těchto strojů doplní a dotvoří komplex SW aplikací, řídících systémů a ostatních technologií, kterými společnost již disponuje a které byly pořízeny v minulosti částečně z dotačních prostředků. V rámci tohoto projektu je plánováno pořízení NC obráběcího centra, NC olepovačky hran a kompresorové stanice.

Termín realizace:
 
10/2014 – 8/2015

 eu THE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT  IN YOUR FUTURE