Operační program Podnikání a inovace – program ICT v podnicích – výzva III
 
Název: Realizace aktivit ICT vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NADOP
 
 
Projekt je zaměřen na realizaci aktivit, které souvisí se zvýšením konkurenceschopnosti společnosti. Ty spočívají v pořízení nových systémů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií na výrazně vyšší kvalitativní úrovni a rozvoji technické infrastruktury souvisejících s rozšířením výrobního sortimentu společnosti o nově inovované výrobky a významnou změnou procesních činností a výrobních postupů realizovaných v celém průběhu získání a realizace zakázky.
 
 
Termín realizace:
 
7/2012 – 12/2014

 eu THE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT  IN YOUR FUTURE