16. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik
      Název projektu:
Digitální podnik NADOP - VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
      popis projektu zde

15. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
      Název projektu:
Pilotní vývoj základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP
      popis projektu zde

14. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie - Výzva IX
      Název projektu:
Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.  - část 2
   
  popis projektu zde

13. Operační program Zaměstnanost
      Název projektu: 
Zavádění genderových opatření do firemní praxe
     
popis projektu zde

12. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Technologie - Výzva VII
      Název projektu:
Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
   
  popis projektu zde

11. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Inovace - Výzva III 
      Název projektu: Inovace výroby nábytkové řady SCARF
      popis projektu zde

10. Operační program Podnikání a inovace - Rozvoj - Výzva III 
      Název projektu: Pořízení nové generace technologických zařízení zvyšujících efektivnost procesů
      popis projektu zde

9. Operační program Podnikání a inovace - program ICT v podnicích – výzva III
    Název projektu: Realizace aktivit ICT vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NADOP
    popis projektu zde

8. Operační program Podnikání a inovace - ICT v podnicích
    Název projektu: 
Realizace aktivit ICT vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NADOP
   
 popis projektu zde

7. Operační program Podnikání a inovace - Školící střediska
    Název projektu: Školící středisko zaměstnanců společnosti NADOP
    popis projektu zde

6. Operační program Podnikání a inovace - Poradenství
    Název projektu: Poradenské služby pro zavádění inovací ve společnosti NADOP
    popis projektu zde

5. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
    Název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti NADOP
    popis projektu zde

4. NIS-informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku
   
popis projektu zde

3. Operační program Podnikání a inovace – program ICT v podnicích
    Název projektu: Zavádění, rozšíření a modernizace ICT ve společnosti NADOP
    popis projektu zde

2. Operační program Podnikání a inovace – program Marketing
    Název projektu: Marketingové aktivity pro posílení a rozšíření exportních aktivit společnosti do zemí Severní Ameriky a západní Evropy
    popis projektu zde

1. Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ )
    GS PROFESE
    Název projektu : Prohlubování kvalifikace zaměstnanců společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
    popis projektu zde