Operační program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ )
GS PROFESE
Název projektu : Prohlubování kvalifikace zaměstnanců společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
 
Cílem projektu je podpora odborného růstu vybraných zaměstnanců společnosti v profesích, které vyžadují speciální odborné profesní znalosti a dovednosti, a tím i zvyšování konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící se podmínky na trhu. Specifická školení jsou určena především dělnickým profesím,technicko-hospodářským pracovníkům a pracovníkům středního managementu společnosti.

Termín realizace : 1/2007 – 5/2008

euTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU