OP Podnikání a inovace - Poradenství

Název: Poradenské služby pro zavádění inovací ve společnosti NADOP
 
Předmětem realizace projektu je nákup poradenských služeb souvisejících s inovacemi - s návrhem a následným zavedením těchto změn a procesů ve společnosti NADOP. Jedná se o procesy zaměřené na zavedení inovací výrobku, zkvalitnění a zefektivnění organizačních a procesních činností souvisejících se zakázkovou výrobou nábytku s vyšší přidanou hodnotou, což umožní žadateli zvýšení konkurenceschopnosti. Toho lze dosáhnout zlepšením kvality a dostupnosti poradenských služeb v těchto oblastech v rámci realizace tohoto projektu.
 
Termín realizace: 3/2011 – 2/2012
 
euTHE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE