Operační program Podnikání a inovace - Školící střediska
Název projektu: Školící středisko zaměstnanců společnosti NADOP

Název programu – podprogramu: Školicí střediska - Výzva II
 
Základní údaje o projektu:
Projekt je zaměřen na výstavbu školícího střediska s plochou cca 200 m2, které bude v převážné míře využíváno pro zaměstnance společnosti NADOP - VÝROBA NÁBYTKU, a.s. k jejich  dalšímu vzdělávání. Cílem je podpořit budování infrastruktury společnosti určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů zlepšením kvality zázemí pro vzdělávání , jeho organizaci a řízení personálních činností a všech dalších aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských zdrojů. Jedná se o  THP pracovníky i  o pracovníky dělnických profesí. Projekt je realizován jako samostatná  dostavba  - nástavba administrativně-provozní budovy společnosti, která je v majetku společnosti. V těchto prostorách bude vybudováno několik školicích místností včetně sociálního zázemí. Místnosti budou vybaveny všemi nezbytně nutými pomůckami potřebnými k tomu, aby jednotlivé školící a vzdělávací aktivity mohly probíhat  účelně a efektivně  a  vzájemně se nenarušovaly. Zaměření školícího střediska bude v převážné míře pro teoretickou výuku s využitím moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky.
 
Termín realizace 5/2010 – 4/2013
 
 
Dne 11.6.2012 byl ukončen termín pro podání nabídek.

 
euTHE EUROPEN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE